Pravidla ochrany osobních údajů

Víme, že je pro Vás důležité vědět, jaké informace o Vás uchováváme a sdílíme. Proto jsme se ve společnosti Vincario zavázali chránit Vaše soukromí a podporujeme obecnou politiku otevřenosti ohledně toho, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme Vaše osobní údaje.

Účelem těchto Pravidel ochrany osobních údajů je informovat vás o našich postupech týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů prostřednictvím Vašeho přístupu k našim Službám nebo jejich využívání. Používáním kterékoli z našich Služeb souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním Vašich osobních údajů (jak je definováno níže) v souladu s následujícími podmínkami. Tato Pravidla ochrany osobních údajů také vysvětlují, jak nás můžete kontaktovat, pokud máte nějaký dotaz, chcete provést změnu nebo odstranit jakékoli osobní údaje, které o Vás můžeme mít. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli tato Pravidla ochrany osobních údajů a nechali je pro budoucí použití.

Osobní údaje

Pro účely těchto Pravidel ochrany osobních údajů jsou "osobními údaji" informace o identifikovatelné osobě / klientovi.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Můžeme shromažďovat osobní údaje, které nahráváte, zveřejňujete nebo vkládáte do některé z našich Služeb, nebo nám poskytnete jakoukoli jinou cestou během vašeho přístupu nebo využívání některé z našich Služeb (včetně případu, kdy zašlete, nahrajete nebo vložíte jakýkoli obsah nebo informaci na Webovou stránku v rámci využívání Služeb včetně kontaktních údajů (např. jméno, adresa, poštovní směrovací číslo, e-mailová adresa a telefonní číslo) a další osobní údaje, které nám předáte nebo nám povolíte získat od Vás. Můžete se rozhodnout, že některé osobní údaje neposkytnete, v tom případě je možné, že nebudete moci využít některé funkce našich Služeb.

Mezi příklady osobních údajů, které můžeme shromažďovat, patří: adresa internetového protokolu (IP) používaná pro připojení počítače k i​Internetu; přihlašovací údaje, které používáte k přístupu k jakékoli Službě; informace o počítači a připojení, jako je typ a verze prohlížeče, operační systém a platforma; úplné informace o jednotných zdrojích pro vyhledání zdrojů (URL) kliknutím do, přes a z našich webových stránek, včetně data a času; číslo cookie; produkty, které jste si prohlédli nebo hledali; a telefonní číslo používané k volání našeho bezplatného čísla.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) tímto uděluji souhlas společnosti Vincario s.r.o., se sídlem Vlčí Vrch 433, 25721 Poříčí nad Sázavou, IČ: 05011833, DIČ: CZ05011833, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 256769 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, email, adresa, DIČ, adresa internetového protokolu (IP adresa).

Beru na vědomí, že uvedené údaje je nutné zpracovávat zejména za účelem poskytnutí služeb a to podobu poskytnutí plnění. Dále budeme dané údaje zpracovávat za účelem evidence plnění po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění a v neposlední řadě pro marketingové účely po dobu 10 let (zejména informování o odstávkách a aktualizacích služby či nabízení novinek, výrobků a služeb, nákupních příležitostí či jiných událostí, a to telefonicky, e-mailem či poskytovatelem poštovních služeb).

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@vindecoder.eu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Vincario s.r.o., Vlčí Vrch 433, 25721 Poříčí nad Sázavou.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatelé softwaru výhradně za účelem vývoje a správy aplikace vázáni mlčenlivostí.

Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci a vysvětlení ohledně zpracovávaných osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak používáme Vaše osobní údaje

Používáme osobní údaje, které nám poskytnete, komunikujeme s vámi a povolujeme určité funkce v našich Službách pro Vaše použití pro účely, které odpovídají Vašemu vyhledávání.

Shromažďované osobní údaje používáme k těmto účelům:

Jsme oprávněni zaměstnat třetí strany k výkonu některých funkcí v našem zastoupení. Příklady zahrnují doručování pošty a e-mailu, odstranění opakujících se informací ze seznamů zákazníků, analýza dat, poskytování marketingové pomoci, zpracování plateb kreditní kartou a poskytování služeb zákazníkům. Tyto třetí strany mohou přistupovat k Vašim osobním údajům, ale pouze k tomu, aby mohly vykonávat své funkce, a osobní údaje nemohou používat k jiným účelům.

Použití nebo zpřístupnění informací pro marketingové účely

Aby e-maily s užitečnými informacemi od nás byly mnohem zajímavější, jsme oprávněni získat potvrzení při otevření e-mailu od nás, pokud Váš počítač tyto funkce podporuje. Můžeme také porovnávat seznam našich zákazníků se seznamy přijatými od třetích stran, aby se zabránilo zasílání nepotřebných zpráv našim zákazníkům.

Pokud jste se nepřihlásili k přijímání marketingových materiálů nebo komunikací, můžeme také (s výjimkou zveřejňování) Vaše osobní údaje využívat k propagování a uvádění na trh dalších Služeb a speciálních nabídek od nás a/nebo našich obchodních partnerů, a to i prostřednictvím přímého marketingu. Jsme oprávněni také sdělit Vaše jméno a adresu těmto přidruženým společnostem a/nebo obchodním partnerům třetích stran, aby Vám mohli přímo zasílat propagační materiály. Svůj seznam zákazníků nesdílíme ani neprodáváme jiným organizacím pro marketingové účely.

Cookies

Když navštívíte naši webovou stránku, můžeme do adresáře prohlížeče pevného disku Vašeho počítače umístit textový soubor s názvem "cookie". Soubor cookie je alfanumerický identifikátor, který umožňuje našim systémům rozpoznat Váš prohlížeč a poskytovat efektivnější servis našich webových stránek. Můžeme také používat soubory cookie a spolupracovat s poskytovateli služeb třetích stran, kteří používají soubory cookie k shromažďování dat o provozu a dalších informací o Vašem používání našich webových stránek. My a naši poskytovatelé služeb použijeme tyto informace v agregované a anonymní podobě k analýze využití našich webových stránek a ke zlepšení provozu našich webových stránek, služeb a/nebo produktů.

Některé prohlížeče mohou být nastaveny tak, aby odmítly všechny soubory cookie. Část "nápovědy" na panelu nástrojů na většině prohlížečů Vám řekne, jak zabránit prohlížeči při přijímání nových souborů cookie, jak Vás prohlížeč upozorní, když obdržíte nový soubor cookie a/nebo jak úplně vypnout soubory cookie. Pokud se rozhodnete upravit svůj prohlížeč tímto způsobem, některé stránky našeho webu nemusí fungovat správně. Soubory cookie Vám umožňují plně využít některé z našich nejdokonalejších funkcí a doporučujeme je nechat zapnuté.

Jak chráníme Vaše osobní údaje

Snažíme se zajistit, aby osobní údaje shromážděné v průběhu Vašeho přístupu v rámci využívání některé z našich Služeb byly chráněny před ztrátou, krádeží a neoprávněným přístupem. Tato ochrana se vztahuje na informace uložené v elektronické i tištěné podobě a přístup ke shromažďovaným osobním údajům je omezen na vybrané zaměstnance, zástupce a třetí strany, jak je popsáno výše.

Celá webová stránka běží na zabezpečeném protokolu HTTPS, včetně uživatelské sekce a platební brány. Každá žádost API je podepsán /zakódována soukromým "tajným klíčem" uživatele, který není zaslán v žádosti o rozhraní API. I když dojde k úniku klíčů API, Váš účet je stále bezpečný a nemůže být zneužit útočníkem. Uchovávejte prosím Váš tajný klíč v bezpečí a nesdílejte jej s nikým neoprávněným. Všechna hesla jsou zašifrována v databázi, a proto nikdo z Vincario s.r.o. neví a nemůže dešifrovat hesla. Pro ztracené nebo zapomenuté heslo pokračujte v obnovení hesla a vytvoření nového hesla na: https://vindecoder.eu/cz/password/email.

Odkazy na weby třetích stran

Naše webová stránka může nabídnout odkazy na webové stránky třetích stran. Měli byste si být vědomi toho, že provozovatelé propojených webových stránek mohou také shromažďovat Vaše osobní údaje (včetně informací vygenerovaných pomocí souborů cookie) při přístupu na jejich webové stránky. Nejsme zodpovědní za to, jak tyto třetí strany shromažďují, používají nebo zveřejňují Vaše osobní údaje, proto je důležité, abyste se seznámili s jejich pravidly ochrany osobních údajů ještě předtím, než jim je poskytnete.

Další důsledky uděleného souhlasu

Shromažďujeme osobní údaje o Vás, od Vás nebo od třetích stran, které nám povolíte shromažďovat, a to pouze tehdy, když jste je dobrovolně poskytli nebo nám povolili je shromažďovat. Obvykle budeme požadovat souhlas s použitím nebo zveřejněním Vašich osobních údajů v době jejich sběru. Za určitých okolností může být požadován souhlas po shromáždění osobních údajů, ale před použitím (například když chceme použít informace pro účel, který nebyl dříve identifikován). Forma souhlasu, kterou požadujeme, včetně toho, zda je výslovná nebo předpokládaná, bude do značné míry záviset na citlivosti osobních údajů a rozumných očekáváních jednotlivce za daných okolností.

Souhlas můžete kdykoli odvolat, s výhradou právních nebo smluvních omezení a přiměřené výpovědi. Pokud chcete kdykoli svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části "Kontaktujte nás" v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů. Budeme vás informovat o důsledcích stažení souhlasu.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu do doby splnění účelu, pro který byly shromážděny, a to vše v souladu s platnými zákony a našimi smluvními podmínkami. To může zahrnovat výměnu informací s jinými společnostmi, vládními, kvazi vládními institucemi a organizacemi pro předcházení trestné činnosti za účelem vyšetřování, odhalování, prevence podvodů. Váš souhlas k těmto účelům zůstává platný i po opuštění webových stránek a/nebo při ukončení používání našich Služeb.

Pro účely uvedené v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů můžeme my nebo některá z našich přidružených společností nebo nepřidruženého poskytovatele služeb zpracovávat a ukládat Vaše osobní údaje mimo území, ve kterém máte bydliště nebo mimo území České republiky, a podle zákonů těchto jiných jurisdikcí mohou za určitých okolností mít právo na přístup k Vašim osobním údajům soudy, orgány činné v trestním řízení, regulátoři nebo bezpečnostní úřady v těchto jiných zemích nebo zahraničních jurisdikcích.

Změny Pravidel ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit tato Pravidla ochrany osobních údajů kdykoli bez upozornění z jakéhokoli důvodu, včetně změn v právních nebo regulačních povinnostech nebo změn ve způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji. Tato Pravidla ochrany osobních údajů zveřejněné kdykoli prostřednictvím této webové stránky budou považovány za platná Pravidla ochrany osobních údajů.

Opravy nebo aktualizace Vašich osobních údajů

Můžete nám pomoci zachovat správnost Vašich osobních údajů a upozornit nás na jakékoli jejich změny. Můžete nás kontaktovat, abyste požádali o přístup k Vašim osobním údajům nebo o jejich opravu nebo aktualizaci prostřednictvím kontaktních informací uvedených v části "Kontaktujte nás" uvedených v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

V případě, že máte jakékoliv dotazy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo máte-li důvod se domnívat, že jsme se nemohli držet těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese:

Tato Pravidla ochrany osobních údajů jsou účinná od 2018-09-27